Personuppgiftspolicy

Personuppgifter hanteras i enlighet med GDPR. 

Vid kontakt samlar vi in information om kontaktpersonen, fakturamottagare och mottagare av leveransen. Detta gör vi för att kunna hantera försäljningen, leverera produkterna, skicka betalningsunderlag och hålla kontakt med information som rör försäljningen. Vi tar inte in någon information om säljare.

Följande information samlas in: 
– namn
– förening
– telefonnummer
– mailadress
– personnummer

Informationen sparas aldrig längre än nödvändigt. Du kan närsomhelst begära ut vilka personuppgifter vi har och begära att få informationen raderad.

Kontakta oss på info@foreningsbalen.se vid frågor.

Personuppgiftspolicy

Personuppgifter hanteras i enlighet med GDPR. 

Vid kontakt samlar vi in information om kontaktpersonen, fakturamottagare och mottagare av leveransen. Detta gör vi för att kunna hantera försäljningen, leverera produkterna, skicka betalningsunderlag och hålla kontakt med information som rör försäljningen. Vi tar inte in någon information om säljare.

Följande information samlas in: 
– namn
– förening
– telefonnummer
– mailadress
– personnummer

Informationen sparas aldrig längre än nödvändigt. Du kan närsomhelst begära ut vilka personuppgifter vi har och begära att få informationen raderad.

Kontakta oss på info@foreningsbalen.se vid frågor.