Försäljningstips

En familj på 4 personer förbrukar i genomsnitt:

Tork: 2-3 toabalar och 1 hushållsbal per halvår.

Lambi: 4-5 toabalar och 2-3 hushållsbalar per halvår.

Serla: 3-4 toabalar och 2 hushållsbalar per halvår. 

Satsa på fasta kunder, grannar, släkt och vänner som köper flera gånger per år. Återkommande kunder gör det ännu lättare till nästa tillfälle.

Sälj till dina vänner via sociala medier – Säg att de stöttar dig och din förening!

Sälj på din eller dina föräldrars arbetsplats, alla behöver papper!

Försäljningstips

En familj på 4 personer förbrukar i genomsnitt:

Tork: 2-3 toabalar och 1 hushållsbal per halvår.

Lambi: 4-5 toabalar och 2-3 hushållsbalar per halvår.

Serla: 3-4 toabalar och 2 hushållsbalar per halvår. 

Satsa på fasta kunder, grannar, släkt och vänner som köper flera gånger per år. Återkommande kunder gör det ännu lättare till nästa tillfälle.

Sälj till dina vänner via sociala medier – Säg att de stöttar dig och din förening!

Sälj på din eller dina föräldrars arbetsplats, alla behöver papper!

Försäljningstips

En familj på 4 personer förbrukar i genomsnitt:

Tork: 2-3 toabalar och 1 hushållsbal per halvår.

Lambi: 4-5 toabalar och 2-3 hushållsbalar per halvår.

Serla: 3-4 toabalar och 2 hushållsbalar per halvår. 

Satsa på fasta kunder, grannar, släkt och vänner som köper flera gånger per år. Återkommande kunder gör det ännu lättare till nästa tillfälle.

Sälj till dina vänner via sociala medier – Säg att de stöttar dig och din förening!

Sälj på din eller dina föräldrars arbetsplats, alla behöver papper!

Försäljningstips

En familj på 4 personer förbrukar i genomsnitt:

Tork: 2-3 toabalar och 1 hushållsbal per halvår.

Lambi: 4-5 toabalar och 2-3 hushållsbalar per halvår.

Serla: 3-4 toabalar och 2 hushållsbalar per halvår. 

Satsa på fasta kunder, grannar, släkt och vänner som köper flera gånger per år. Återkommande kunder gör det ännu lättare till nästa tillfälle.

Sälj till dina vänner via sociala medier – Säg att de stöttar dig och din förening!

Sälj på din eller dina föräldrars arbetsplats, alla behöver papper!